Doorkeeper

Past Events

2019

Fri
Aug
09
Akihabara UDX 3F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 Sudacho Shokudo Ahihabara UDX shiten
Fri
Jun
14
Akihabara UDX 3F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 Sudacho Shokudo Ahihabara UDX shiten
Fri
Apr
12
Akihabara UDX 3F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 Sudacho Shokudo Ahihabara UDX shiten
Fri
Feb
08
Akihabara UDX 3F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 Sudacho Shokudo Ahihabara UDX shiten

2018

Fri
Dec
14
Esupasu Konseru Building 2F, 3-3, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0004 BURG HOLIC
Fri
Oct
12
Akihabara UDX 3F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021 Sudacho Shokudo Ahihabara UDX shiten
Fri
Aug
10
1-2-3 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061 Zest Cantina G-Zone Ginza
Fri
Jun
08
Yodobashi Akiba building 8F (just east of JR Akihabara Sta.) Kanda Hanaokacho 1-1, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0028 Craft Beer Tap Akihabara
Fri
Apr
13
4-14-1, Sotokanda, Ahihabara UDX 3F, Chiyoda-ku, Tokyo Sudacho Shokudo Ahihabara UDX shiten

2016

Thu
Jul
07
14-13 Kirigaoka-machi, Shinjuku-ku, Tokyo (Jingu Gaien Outer Garden Playground) Mori no Beer Garden @Jingu Gaien